torsdag 24 februari 2011

is my happiness in your hands

should i stay or should i go

Ska lycka vara beroende på andra människor än dig själv. Kan vi förlita oss på andra människor för att nå inre lycka eller är det helt enkelt upp till var och en att se på sin livssituation realistiskt och göra nödvändiga val i livet för att nå dit vi vill.
Och vad är egentligen inre lycka. Harmoni. Låter flummigt kanske, men jag tycker det är viktigt att man ibland stannar upp i livet och ser "Vart är jag i livet, vad har jag för mål och kanske framförallt mår jag bra i denna livssituation".

Du har bara ett liv, det är inget genrep.

Should happiness be dependent on other people than yourself. Can we rely on other people to achieve inner happiness or is it simply up to each individual to look at his life realistically and make the necessary choices in life to get where we want.
And what exactly is inner happiness. Harmony. Sounds hokey, maybe, but I think it's important to occasionally pause in life and see "Where am I in life, what are my goals, and perhaps most importantly,do I feel good in this life situation. "

You only have one life, is not a rehearsal.

4 kommentarer:

Annelie sa...

Bra ord och läcker bild!

Goldenberry sa...

I totally agree!

Very nice picture.

Wantobeme sa...

Vad du är klok!! Kram!

mammaxtre sa...

Exakt så är det. Vad bra skrivet!